Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Rumunský karpatin/Rumunský karpatský ovčák

Inzeráty plemene: Rumunský karpatin/Rumunský karpatský ovčák

Popis plemene: Rumunský karpatin/Rumunský karpatský ovčák

Rumunský karpatský ovčák     (Ciobănesc Românesc Carpatin)

Povaha plemene 

Rumunský karpatský ovčák je od přírody stvořen k tomu být hlídačem. Je odvážný, instinktivní a vyznačuje se naprostou oddaností pánovi. Jedná se o důstojného, klidného a vyrovnaného psa vhodného pro hlídání stáda, ale i velmi dobře se může stát pouze vaším společníkem.

Popis plemene

Karpatský ovčák je poměrně velký pes, který však není těžký, tudíž se jedná o psa s velmi dobrou pohyblivostí. Trup má obdélníkový rámec, záda jsou široká a hrudník má karpatský ovčák prostorný a hluboký. Ocas má huňatý s bohatou srstí, v klidu je nesen nízko a lehce zahnutě, v afektu je pak nesen vzhůru. Charakteristická barva u karpatského ovčáka je světle plavá překrytá různými odstíny šedé. Často má pes světlejší boky a záda naopak tmavší. Mohou se najít i jedinci, kteří mají bílé znaky, které však nebývají ve zbarvení dominující. U tohoto plemene je výrazný pohlavní dimorfismus, kdy pes je výrazní vyšší a silnější než fena. Pes by měl být v kohoutku ideálně vysoký 65 – 73 cm a fena 59 – 67 cm.

Základní péče o psa

Srst karpatského ovčáka je hrubá, hustá a rovná. Podsada je také hustá a je měkká. Kromě hlavy a přední strany končetin, kde je srst krátká a přiléhavá, je na celém těle středně dlouhá srst. Na krku, zadní straně končetin a na ocasu je srst delší. Vzhledem k druhu srsti je psa potřeba aspoň obden kartáčovat. Jelikož se jedná o psa, který je obvykle využíván jako hlídač stáda, je zvyklý na poměrně hodně pohybu, a proto bude vděčný za čas, který s ním strávíte na procházkách. Toto plemeno je značně oddané svému pánovi a je tedy rád, když s ním trávíte mnoho svého času.

Historie plemene 

Rumunský karpatský ovčák byl vyšlechtěný z původních plemen, která se nacházela v karpatsko-dunajské oblasti. Velmi dlouho byla základním kritériem šlechtění užitečnost psa, díky čemuž si tuto povahu plemeno zachovalo dodnes. Jak bylo zmíněno výše, první standard byl vytvořen v roce 1934 Národním zootechnickým institutem. Tento standard byl poté upraven Rumunskou kynologickou asociací v letech 1982, 1999 a 2001. Technická komise Rumunské kynologické asociace nakonec 30. 3. 2002 přizpůsobila a pozměnila standard tak, aby odpovídal vzoru FCI, který byl následně odsouhlasen v Jeruzalémě.

 

Charakteristika plemene: Rumunský karpatin/Rumunský karpatský ovčák

Federation Cynologique Internationale

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Standard č. 350 / 13.07.2005 / GB  Rumunský karpatský ovčák   (Ciobănesc Românesc Carpatin)

Země původu: Rumunsko

Datum publikace originálního platného standardu: 06.07.2005

Použití: vynikající ovčák, neúplatný strážce a úžasný společník.

Zařazení dle F.C.I.: Skupina 1 ovčáci a pastevečtí psi (kromě švýcarských salašnických psů). Sekce 1 ovčáci. Bez zkoušky z výkonu.

Krátké historické shrnutí

Rumunský mioritský ovčák byl vyšlechtěn z endemických plemen karpatsko-dunajské oblasti. Po staletí byla základním kritériem šlechtění užitečnost, a plemeno si zachovalo svoji povahu dodneška. První standard byl vytvořen v roce 1934 Národním zootechnickým institutem. Tento standard byl upraven a aktualizován Rumunskou kynologickou asociací v letech 1982, 1999 a 2001. Technická komise Rumunské kynologické asociace 30.3.2002 přizpůsobila a upravila standard tak, aby odpovídal vzoru F.C.I., který byl odsouhlasen v Jeruzalémě.

Celkový vzhled

poměrně velký pes, pohyblivý, nikdy těžký, celkově je vzhled přirozený. Trup je obdélníkového rámce, záď je široká, lehce spáditá, hrudník je prostorný a hluboký, plece jsou dlouhé a mírně spádité. Pohlavní dimorfismus je dobře vyznačený, psi mají být vyšší a silnější než feny.

Důležité poměry

délka mozkovny je maličko větší nebo rovna polovině celkové délky hlavy.

délka těla je vždy větší než kohoutková výška. U fen může být bederní oblast maličko delší.

hloubka hrudníku odpovídá víceméně polovině kohoutkové výšky.

Povaha / Temperament

přirozený hlídač, odvážný, vyznačuje se instinktivní a bezpodmínečnou oddaností pánovi i hlídání stáda. Je to důstojný, klidný a vyrovnaný pes..

Hlava

lupoidního typu (vlčí).

Mozkovna

karpatský ovčák je mesocefalického typu, s mohutnou, ale nikoliv těžkou hlavou. Čelo je široké a lehce vyklenuté; mezi ušima širší a postupně se zužující ke stopu. Čelní rýha je poměrně dlouhá a dostatečně dobře vyznačená.

Stop: střední, ani příliš výrazný ani příliš jemný.

Obličejová část

Nosní houba: velká, široká, vždy černá.

Tlama: mohutná, zhruba oválného průřezu, tvaru lehce komolého kužele. Délka tlamy je mírně menší nebo maximálně rovna délce mozkovny.

Pysky: silné, dobře pigmentované, těsně přiléhající a s dobře uzavřenými koutky.

Čelisti/Zuby: silné, pevné a rovné čelisti. Mohutný chrup, nůžkový skus s lehce zaoblenými oblouky řezáků.

Líce: suché, se silnými, ale nikoliv vystupujícími lícními svaly. Kůže je přiléhající.

Oči: mandlového tvaru, mírně šikmé, ne příliš velké v porovnání s velikostí lebky, tmavě hnědé barvy. Nejsou ani vystupující, ani zapadlé v důlcích. Oční víčka jsou černá, dobře přiléhající k bulvě.

Uši: ne příliš velké, trojúhelníkové, nasazené poněkud výše než v linii očí, s lehce zaoblenou špičkou, nesené těsně podél lící.

Krk

osvalený, velmi silný, střední délky, vykazující úhel přibližně 50° k horizontále.

Trup

přirozený, dobře vyvinutý, lehce obdélníkového formátu.

Hřbetní linie: rovná a pevná.

Kohoutek: jen lehce vyznačený.

Hřbet: střední délky, rovný, pevný a osvalený.

Bedra: mohutná, osvalená, ale ne příliš široká, střední délky, nejsou ani příliš dlouhá (pak by hřbetní linie nemohla být dostatečně pevná) ani příliš krátká..

Záď: široká a osvalená, střední délky, lehce spadající, ale ne příliš spáditá.

Hrudník: dobře vyvinutý, hluboký, dosahující k loktům, poměrně široký. Silná žebra, dobře klenutá, nikoliv sudovitá.

Spodní linie: lehce stoupající, břicho vtažené, ale nikoliv příliš.

Ocas

poměrně vysoko nasazený, huňatý, s bohatou srstí. V klidu je nesen nízko, rovný nebo lehce šavlovitě zahnutý, dosahuje k hleznu. V afektu a v pohybu je ocas nesen vzhůru, může být nesen i nad hřbetní linií, ale nikdy položený nebo stočený nad hřbetem.

Končetiny

Hrudní končetiny

silná kostra.

Celkový vzhled: při pohledu zpředu nebo ze strany rovné a kolmé k zemi.

Plece: silné, lehce strmější.

Nadloktí: středně dlouhé, dobře osvalené.

Loket: těsně přiléhající k trupu, nevytočený ven ani nevtočený dovnitř.

Předloktí: rovné, velmi silné, s oválným průřezem.

Nadprstí: krátké, lehce šikmé.

Tlapky: oválné, masivní, kompaktní.  

Pánevní končetiny

rovné. Osvalené se silnou kostrou a dobrým zaúhlením.

Stehna: široká, velmi osvalená.

Bérec: mohutný, osvalený, střední délky.

Hlezna: silná, pevná, ani příliš vysoko (to ukazuje zvýrazněné zaúhlení kolene), ani příliš nízko.

Nadprstí: pevné, vertikální.

Tlapky: oválné, dobře vyvinuté a kompaktní, maličko menší než přední tlapky. Prsty klenuté a dobře přiléhající. Paspárky, pokud jsou, mají být odstraněny – kromě zemí, kde je jejich odstranění zakázáno zákonem. Polštářky jsou pružné a odolné.

Pohyb / Chody

volný, s dobrým posunem. Energický a vytrvalý klus. V pohybu jsou končetiny paralelní.

Kůže

popelavě šedá pigmentace. Nosní houba, oční víčka a pysky jsou černé. Popelavě šedá nebo černá barva je upřednostňována na drápcích.

Osrstění

Srst

srst je hrubá, hustá a rovná. Podsada je hustá a měkká. S výjimkou hlavy a přední strany končetin, kde je srst krátká a přiléhavá, je na celém těle srst středně dlouhá a hustá. Na krku, zadní straně končetin a na ocasu je srst delší – typická je zde velmi bohatá srst.

Barva

světle plavá překrytá černou (vlkošedá) různých odstínů. Často světlejší na bocích a tmavší na horní části těla. Světle plavá překrytá černou (vlkošedá) s bílými znaky, nejlépe nikoliv dominujícími.

Výška a hmotnost

Výška v kohoutku

Psi: ideálně 65 – 73 cm v kohoutku.

Feny: ideálně 59-67 cm v kohoutku.

Celkový vzhled je však vždy považován za důležitější.

Hmotnost

odpovídající výšce, vytvářející dojem mohutného, ale nikoliv těžkého psa.

Vady

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.

Závažné vady

jakákoliv odchylka od standardu, která brání pracovnímu využití psa.

slabá nebo příliš těžká stavba.

příliš světlé oči.

volná spodní víčka, ukazující oční bulvu, příliš masité pysky a svěšené koutky.

velké vady pigmentace.

přílišná délka těla (více než 10 % nad výšku) a čtvercový rámec.

Vyřazující vady

agresivita, bázlivost nebo letargie.

jasně netypičtí jedinci s molossoidním vzhledem.

chybějící P3 a další zub, chybějící špičák, chybějící P4, chybějící stolička nebo chybějící 3 nebo více zubů (kromě PM1).

předkus, podkus nebo klešťový skus.

velmi lehká kostra.

nedostatečně vyvinutý hrudník.

chybějící podsada, srst jiná než krátká na hlavě a přední straně končetin, kučeravá nebo rozčepýřená srst, hrubá srst, dlouhá srst, zplihlá srst, hedvábná srst, zřejmá cestička podél páteře.

velký nedostatek pigmentace očních víček, nosní houby, kůže a pysků, skvrny na rohovce (březové oko).

barva: hnědá, žíhaná, žlutá nebo skvrnitá v těchto barvách.

psi menší než 62 cm, feny menší než 58 cm.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 

Inzeráty plemene: Rumunský karpatin/Rumunský karpatský ovčák