Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu

Více informací o plemeni Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu

Inzeráty plemene Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu

Pro plemeno Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu není v současné době žádný inzerát!

Více informací o plemeni Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu

Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu (French Pointing Dog Gascogne Type, Braque Francais, type Gaascogne)

Charakteristika

Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu (French Pointing Dog Gascogne Type) je vstřícný, inteligentní a poslušný. Rychle a snadno se učí novým věcem, je dosti zvídavý. Nevyžadují tvrdou výchovu, plně postačí důsledná. Stejně jako ostatní kontinentální krátkosrstí ohaři, i tento francouzský má mezi svými předky původní stavěče s krátkou srstí, kteří se vyskytovali v oblastech při Středozemním moři.

Historie

Toto plemeno se ustálilo selekcí, která byla prováděna gaskoňskými farmáři za zcela jednoznačným účelem. Potřebovali psa odolného, funkčního a vytrvalého, schopného pracovat v nelehkých podmínkách jeho domoviny, francouzského Jihozápadu, v různých terénech a často za značného vedra. Místní lovci loví různou drobnou zvěř v rozličných krytinách, a tak jejich psi musí zvládnout práci v horách, na vřesovištích, na pláních, v landách (borové porosty s vysokým, neprostupným trnitým podrostem) i na písečných dunách při mořském pobřeží a musí stejně dobře lovit orebice, koroptve, holuby, bažanty či bekasiny, jako vodní ptactvo. Lovecký den přitom trvá mnohdy od rána do večera, v lovecké sezóně se loví několik dní v týdnu, a tak obstojí jem ti nejlepší. Odolnost francouzských krátkosrstých ohařů byla vždy vyhlášená a již v roce 1873 napsal pan La Neuville ve své knize o lovu se stavěcími psy: „je to jediné plemeno, odolné proti vedřinám“.

Nový rozvoj francouzských krátkosrstých ohařů přišel s nástupem XX. století. V té době ovlivňovali chov Dr. Casteux, který pokračoval v chovu původního, těžšího typu, a pan Senec-Lagrande, rovněž Gaskoněc, který se obrátil k fixaci menšího a lehčího typu. Tito pánové tak přispěli k definitivnímu oddělení obou typů. Těžší byl nazván gaskoňský a lehký pyrenejský. Potřebu odlehčeného, pyrenejského typu zdůvodňovat pan Lagrande v roce 1924 stoupajícími náklady na držení velkého psa, a také tím, že se malý pes mnohem snadněji umisťoval v automobilu i v bytě a byl tedy přijatelnější pro městské myslivce. K oficielnímu oddělení obou typů došlo v roce 1971, kdy bylo přiznáno udělování titulů CACIB na výstavách každému typu zvlášť a bylo zakázáno jejich vzájemné páření. Během vývoje plemene došlo záměrně několikrát k přilití krve anglických pointrů, kteří měli upevnit kvality francouzských krátkosrstých ohařů v poli. Vybraní zlepšovatelé měli tu nejvyšší kvalitu, jaké byla v té době u anglického pointra vůbec k dispozici. Jednalo se o dva vítěze soutěží Grand Quete, psy Hello de Preuilly a patrně vůbec nejslavnějšího italského pointra Or del Cecina. Tito psi zanechali nesmazatelnou stopu v chovu francouzských krátkosrstých ohařů přes svoje slavné potomky, plemeníky Samsona de Beyris a Iskera de la Ruelle Fleurie. V dnešním chovu francouzských krátkosrstých ohařů bychom asi jen těžko hledali jedince, který by neměl ve svém původu zastoupeného aspoň jednoho z těchto psů.

Popis

Robustní zdraví, velká odolnost a otužilost je jednou z nejvýraznějších charakteristik francouzského krátkosrstého ohaře. Další pro něj typické vlastnosti jsou ovladatelnost, snadná přizpůsobivost terénu i prostředí, v němž je chován, výborná kvalita nosu, a velká snaha vyhledat zvěř. Styl hledání se poněkud liší podle typu, ke kterému ten který jedinec patří. U gaskoňského, těžšího a původnějšího typu, je hledání pomalejší a rozvážnější, u typu pyrenejského, odlehčeného, je hledání rychlé a prostorné. Pyrenejský typ se proto lépe hodí pro soutěže typu Field-Trials. Společnou, velmi typickou vlastností obou typů je vrozený aport s velmi jemným stiskem zubů. Je pochopitelné, že tito psi, používaní k lovu malých druhů pernaté zvěře, nesměli lovci znehodnotit jeho úlovek mačkáním. Psi s tvrdým stiskem nebyli žádoucí a byli z lovecké praxe a tím i z plemenitby, vyřazováni.Tím, že bylo plemeno šlechtěno výhradně na výkon, povedlo se dospět k rase, která nepotřebuje dlouhý či náročný výcvik, neboť většina vlastností, nezbytných pro použití v praxi, je jí vrozena.

 

Více informací o plemeni Francouzský ohař krátkosrstý gaskoňského typu