Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Boloňský psík

Inzeráty plemene: Boloňský psík

Popis plemene: Boloňský psík

Boloňský psík pochází z Itálie a dodnes není zcela jasné, jak toto plemeno vzniklo, ale je pravděpodobné, že křížením maltézského psíka a malého bílého pudla, po němž převzalo hravou a učenlivou povahu.

Historie

Již v 11. a 12. století byl boloňský psík díky svému půvabu vysoce ceněn. Obzvláště byl oblíben v období renesance, kde si mohla bohatá aristokracie dovolit držet tyto malé hedvábné psíky jen tak pro potěšení a pro zvýšení společenské prestiže. Slávu boloňských psíků prohloubili jejich majitelé zvučných jmen, jako kupříkladu markýza Pompadour nebo carevna Kateřina II., jakož i rakouská císařovna Marie Terezie. Účastnili se prý i křižáckých výprav. Historické prameny uvádějí, že byli používáni jako „ ohřívací láhve“ ve studených ložnicích středověkých dam. Připisovaly se jim léčivé  vlastnosti. A také byli malováni slavnými malíři po boku krásných žen oné doby.

Prvopočátky oficiálního chovu pocházejí z roku 1882, kdy byl v Itálii zřízen registr, do kterého se začali zapisovat čistokrevní psi. Po válce se boloňský psík úplně vytratil. Zůstal v Itálii u jediného chovatele, Maria Persichi, kterému se připisuje zásluha za uchování plemene. A dále se rozhodli manželé Bonnanovi plemeno zachránit a rozšířit a roku 1984 se jejich fenka Lilly jako první stala šampiónkou Itálie. Zůstává zásluhou manželů Bonnanových, že boloňským psíkům již nehrozí nebezpečí vyhynutí, plemeno je obnovené a jeho místo je v plemenných knihách upevněné, odpovídá standartu a díky dovozu z této země se stává typickým představitelem i mimo Itálii.

Vzhled

Boloňáček je malý bílý psík s dlouhou kadeřavou srstí.. Hlava středně dlouhá(její délka tvoří třetinu výšky), s lebkou mírně vejčitého tvaru a mozkovnou o něco delší než je čenichová partie. Oči otevřené, kulaté, větší směřující kupředu. Uši vysoko nasazené, dlouhé, zavěšené, ale u kořene mírně zvednuté. Krk úměrný k tělu, bez laloku. Tělo kvadratické, prostorný hrudník dosahující k loktům, rovný hřbet, břicho mírně vtažené. Končetiny rovné a rovnoběžné. Ocas nasazený v prodloužení hřbetní linie se stáčí přes hřbet.Srst je dlouhá, jemná, chomáčkovitá, nepřiléhající, vzdušná. Zbarvení musí být čistě bílé bez  jakékoliv skvrny nebo odstínu.

Charakteristika plemene: Boloňský psík

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Standard č. 196 / 20.04.1998 / GB  Boloňský psík ( Bolognese)

Země původu: Itálie

Datum publikace původního standardu: 27.11.1989

Použití:  společenský pes

Zařazení podle  F.C.I.: Skupina 9 společenská plemena. Sekce 1bišonci a příbuzná plemena. Bez zkoušky z výkonu.

Krátké historické ohlédnutí

Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 – 322 př. Kr.) pod označením „canes melitenses“.  Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: „tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi“. Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

Celkový vzhled

Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

Důležité poměry

Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

Povaha/ temperament

Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

Hlava

střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

Mozkovna

Lebka

mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.

Stop: dosti výrazný.

Obličejová část

Nosní houba: ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.

Tlama: Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.

Pysky: horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.

Čelisti/Zuby: Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.

Oči: Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.

Uši: vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

Krk

bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

Trup

pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.

Kohoutek: jen slabě vystupující z hřbetní linie.

Hřbetní linie: rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.

Záď: velmi mírně spáditá; je velmi široká.

Předhrudí: špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující

Hrudník: prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny vý%2

Inzeráty plemene: Boloňský psík