Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Pudlpointr

Inzeráty plemene: Pudlpointr

Popis plemene: Pudlpointr

Pudlpointr  (Pudelpointer)

Povaha plemene

Pudlpointr je vyrovnaný a klidný pes, který má své reakce pod kontrolou. Je nebojácný, ale není agresivní. Je poměrně dobře ovladatelný a má pevné nervy. Je to ideální lovecký pes, všestranně použitelný, vhodný k práci na poli, v lese i ve vodě. Nebojí se zvěře, ani výstřelů. Pro svou všestrannost je myslivci přezdíván "děvče pro všechno". Miluje pohyb, rád aportuje.

Popis pudlpointra

Pudlpointr - ideální stavba těla je jako pointr těžšího typu. Měří od 60 do 68 cm, feny od 55 do 63 cm. Poměr mezi délkou těla a jeho výškou je 10:9. Pudlpointr má hlavu velkou přiměřeně k tělu. Má zřetelný stop a jeho čenich není ani úzký, ani špičatý. Pysky jsou přiléhavé, zuby silné, čelisti mají nůžkový skus. Oči má velké, tmavě jantarové. Uši jsou středně dlouhé, zavěšené, přiléhající k hlavě. Krk je suchý, středně dlouhý a svalnatý. Má dobře stavěné tělo s rovným hřbetem, hodně osvalenými bedry a širokým, hlubokým hrudníkem. Břicho má pudlpointr vtažené. Ocas je rovný a navazuje na linii hřbetu. Končetiny jsou rovné a rovnoběžně postavené. Stehna i lopatky jsou dobře osvalené. Tlapky má oválné se silnými a odolnými polštářky. Pohybuje se harmonicky a pružně. Srst má tvrdou, přiléhající k tělu a hrubou. Na hlavě mu vytváří charakteristický vous a "vlasy". Barvu může mít pudlpointr hnědou, světlehnědou nebo černou, povoleny jsou i malé bílé znaky.

Základní péče o psa

Pudlpointr nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Jeho hrubá srst jej chrání před nepříznivými klimatickými podmínkami. Udržovat se musí chloupky mezi prsty. Je to lovecký pes, a proto je vhodné chovat jej spíše na venkově s velkým výběhem. Pudlpointr miluje pohyb a potřebuje aktivního páníčka, který se mu bude věnovat - chodit na procházky nebo s ním běhat po lese. Ideální pes pro myslivce a lidi, co milují přírodu.

Historie plemene pudlpointr

Pudlpointr je hrubosrstý ohař, který vznikl křížením dvou plemen - jak už napovídá název - pudla a pointra. Přestože byl pudl použit jen k založení prvních generací, dodnes si pudlpointr zachoval jeho vynikající lovecké vlastnosti. V kombinaci s vynikajícím čichem a rychlým prostorovým hledáním pointra vznikl všestranný lovecký pes.

Charakteristika plemene: Pudlpointr

Federation Cynologique Internationale

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

Standard FCI č.: 216/11.02.2005/F         Pudlpointr   (Pudelpointer)

 

Datum zveřejnění platného standardu: 09.11.2004

Použití: všestranný lovecký pes, který má všechny požadované vlastnosti této rasy pro použití v poli, v lese i ve vodě.

Zařazení dle F.C.I.: Skupina 7 stavěcí psi (ohaři). Sekce 1.1 stavěcí psi kontinentální. S pracovní zkouškou

Krátký výtah z historie

Pudlpointr je hrubosrstý ohař, jehož genetický základ vznikl meziplemenným křížením plemen pointr (anglický) a pudl, bez jakékoli příměsi dalších plemen ohařů. I když byl pudl použit pouze při utváření prvních generací, jeho lovecké kvality se zachovaly v populaci dodneška. Ty byly spojeny s výjimečnými schopnostmi pointra pro práci v poli: s vynikajícím nosem, který je schopen používat na velkou vzdálenost, rychlým a prostorným hledáním, pevným vystavováním. Tak vznikl všestranný lovecký pes, geneticky zdravý, vyhovující náročným loveckým požadavkům. Země původu klade zvláštní důraz na zachování genetického zdraví plemene a mimořádnou pozornost věnuje sledování dysplazie kyčelního kloubu a epilepsii.

Celkový vzhled

ideálním typem je stavba těžkého pointra s tvrdou srstí, která není příliš dlouhá a je zbarvena černě, hnědě nebo světlehnědě (odstín spadaného listí) a která pokrývá celé tělo.

Důležité proporce

poměr mezi délkou těla a výškou v kohoutku je 10:9;

délka mozkovny od nejzazšího bodu týlního hrbolu až ke stopu je stejná, jako délka nosního hřbetu od stopu až po konec nosu;

Použití/Povaha

není ani bázlivý, ani agresivní. V povaze je vyvážený, klidný, své reakce má pod kontrolou. Jeho lovecký instinkt je velmi vyvinutý a nesmí se projevovat bázlivě ani před zvěří, ani po výstřelu.

Hlava  

poměr mezi délkou a šířkou je harmonický, vyvážený, celkově musí být hlava v souladu s tělesnou stavbou a pohlavím jedince.

Mozková část

Mozkovna: je plochá, pouze po stranách mírně zaoblená, široká a masivní, nadočnicové oblouky zřetelně vystupují.

Stop: zřetelný.

Část obličejová

Nos: je výrazně pigmentovaný, barva ladí se zbarvením srsti. Nozdry jsou dobře otevřené.

Čenichová partie: má správný poměr mezi délkou a šířkou, Čenich není ani úzký, ani špičatý, nosní hřbet je rovný.

Pysky: jsou přiléhavé, nikoli spuštěné (větrné). V žádném případě nesmí být uslintané.

Čelisti/Zuby: zuby jsou silné; čelisti mohutné; nůžkový skus; zuby jsou správně postavené a kompletní; horní řezáky překrývají spodní, musí zůstat v kontaktu, jsou korektně postavené v čelistech; Počet zubů v kompletním chrupu je 42.

Oči: jsou uložené po stranách, velké, zbarvené tmavě jantarově, jejich pohled je živý. Oční víčka dobře přiléhají k oční kouli, jsou lemována řasami.

Uši: jsou středně dlouhé, zavěšené vysoko, dobře přiléhají k hlavě, nejsou masité, jsou dobře osrstěné, jejich konce jsou mírně zaoblené.

Krk

je středně dlouhý, svalnatý, šíje je klenutá; je suchý (nemá lalok).

Tělo

Hřbetní linie: rovná.

Kohoutek: zřetelný.

Hřbet: krátký a rovný, pevný, svalnatý.

Bedra: mohutně osvalená.

Záď: středně dlouhá, mírně skloněná, mohutné svalstvo.

Hrudník: široký, hluboký, se správně klenutými žebry, není sudovitý.

Spodní linie a břicho: mírně se zvedá směrem k zádi, tvoří ladnou křivku. Břicho je vtažené.

Ocas    

navazuje na linii hřbetu, aniž by byl patrný předěl. Je rovný. Nemusí být nesen vodorovně. Je osrstěný tvrdou srstí, která netvoří praporce; pokud je krácený z důvodu loveckého použití, musí dosahovat, v souladu s legislativou na ochranu zvířat, u fen nejméně na nejspodnější bod vulvy, u psů má zakrývat varlata. V zemích, kde je kupírování ocasu zakázáno, může být ponechán v původní délce. Musí dosahovat k hlezennímu kloubu, musí být rovný nebo mírně šavlovitě prohnutý a nesený mírně nad úrovní hřbetu.

Končetiny

Hrudní končetiny 

při pohledu zepředu jsou rovné a rovnoběžně postavené, při pohledu z profilu jsou rovné a postavené pod tělem. Kosti a klouby mohutné.

Lopatky: lopatky dobře přiléhají k hrudníku, jsou svalnaté. Svírají s ramenní kostí ostrý úhel.

Rámě: dlouhé, se silným a suchým svalstvem.

Lokty: jsou postavené pod tělem a správně přiléhají k hrudníku, aniž by měly úzký postoj nebo byly vybočené.

Předloktí: dlouhé, osvalené, suché a kolmé. Svírá s ramenní kostí ostrý úhel.

Karpální kloub: silný.

Nadprstí: má mírný sklon dopředu.

Tlapky: mírně protažené. Prsty jsou sevřené. Polštářky silné a odolné. Srst mezi prsty nesmí být příliš dlouhá.

Pánevní končetiny: rovné, při pohledu zezadu rovnoběžně postavené.Jsou mohutně osvalené, mají silné kosti.

Stehna: dlouhá, silná, svalnatá.

Kolenní klouby: jsou silné, dobře zaúhlené.

Bérce: silné, s výrazným svalstvem a nervstvem.

Hlezna: silná, velmi dobře (výrazně) zaúhlená.

Metatarsus: krátký, kolmo postavený.

Tlapky: jsou oválné, mají sevřené prsty. Polštářky jsou silné a odolné. Srst mezi prsty nesmí být příliš dlouhá.

Pohyb / Chody

harmonický a pružný, prostorná akce předních nohou, razantní pohyb zadních. Dlouhý krok. Pohyb končetin se děje v ose. Pes se pohybuje rovně.

Kůže    

pevná, přiléhavá, netvoří vrásky.

Osrstění

Srst

tvrdá, uzavřená, přiléhavá po těle, středně dlouhá, hrubá s jemnou podsadou. Na kohoutku dosahuje chlup délky 4-6 cm. Na hlavě tvoří vous a paruku, jejíž pramínky se stáčejí jako hoblovačky. Na břiše je srst uzavřená a hustá. Tato tvrdá a hustá srst nabízí nejlepší ochranu před chladem a zraněním.

Barva

jednobarevné: hnědé, světlehnědé (barva spadaného listí), černé. Malé bílé znaky jsou přípustné.

Výška a hmotnost

Výška v kohoutku

psi: 60 – 68 cm

feny: 55 – 63 cm

Hmotnost

F.C.I. standard hmotnost neuvádí

Vady

Všechny odchylky od tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být

penalizovány podle stupně jejich závažnosti.

Obzvláště:

hřbet prosedlý nebo kapří

lokty vybočené nebo vbočené

postoj pánevních končetin sudovitý, kravský, úzký v postoji a/nebo v pohybu.

nedostatečně prostorný krok, pohybu chybí lehkost

srst příliš dlouhá, příliš jemná, chybějící podsada

Vylučující vady

strach ze zvěře, nervozita, agresivita, pes který ze strachu kouše

všechny vady charakteru, zvláště citlivost na výstřel

předkus, podkus, křížový skus; špičáky příliš úzce postavené

chybějící zuby (s výjimkou P1)

entropium, ektropium, i nepatrné

absence řas na očních víčkách, absence srsti na očních víčkách

krátká srst

chybějící vous

každé jiné zbarvení, než jaké předepisuje standard

Všichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.


Pozn.: Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

Inzeráty plemene: Pudlpointr