Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Parson Russel Teriér

Inzeráty plemene: Parson Russel Teriér

Popis plemene: Parson Russel Teriér

Parson Russel Teriér

Povaha plemene

Parson Russel Terrier je velice živý, aktivní a neúnavný pes. Celý den srší energií, za vším běhá, zajímá se, co se kde děje. Pokud nemá s čím si hrát, najde si nějakou hračku sám, občas k značné nelibosti svého páníčka. Je velmi houževnatý a neohrožený, jen tak něčeho se nelekne. Svému páníčkovi je Parson Russel Terrier velmi oddaný, to však neznamená, že není schopen mu provést nějakou lumpárnu. Je totiž také velmi vynalézavý a umí opravdu překvapit, v dobrém i ve zlém. Přesto je Parson Russel Terrier velmi oblíbený společník hlavně pro svou milou a veselou povahu. Je to velmi zábavný kamarád, s nímž se jeho majitelé opravdu nenudí. K cizím, ale může být nedůvěřivý. Je velmi vášnivý lovec, rád, dlouho a rychle běhá. Dožívá se 13 až 14 let.

Popis 

Parson Russel Terrier je harmonicky stavěný a pružný pes, připomínající svým zjevem voříška. Tělo je středně dlouhé a mírně obdélníkového formátu. Ideální míra v kohoutku je 36 cm, fena 33 cm. Hrudník je přiměřeně hluboký, průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obejmout. Bedra jsou mírně klenutá. Končetiny jsou silné, rovné, zadní dostatečně svalnaté. Silný ocas se zkracuje. Pohybuje se koordinovaně. Má plochou středně širokou hlavu, která se postupně zužuje směrem k očím. Má černý nos a tmavé, živé oči. Uši má ve tvaru V, menší a sklopené směrem k čumáku. Čelisti jsou silné, zuby s nůžkovým skusem. Parson Russel Terrier má hrubou, hustou a uzavřenou srst. Zbarvení je bílé s černými, citronovými nebo tříslovými znaky, přednost se dává barevným skvrnám na hlavě nebo kořeni ocasu.

Základní péče o psa

Parson Russel Terrier není náročné plemeno na údržbu srsti a nevyžaduje ani žádnou jinou zvláštní péči. Největším problémem může být jeho energie a lovecké pudy, měli by si ho proto vybírat pouze podobně aktivní majitelé, kterým nevadí věnovat svému čtyřnohému kamarádu hodně času. Parson Russel Terrier miluje hry a vyžaduje fyzickou námahu, není to pes, kterého byste mohli přehlížet. Je velice neúnavný a je potřeba jej zabezpečit, když chytne stopu, nedělá mu problém opustit vymezený prostor. Také by si měli dát pozor zahrádkáři, Parson Russel Terrier se jim moc rád plete do práce, ne vždy jsou jeho "překopávací" snahy vítány. Potřebuje pevnou ruku a není vhodný pro starší nepohyblivé majitele. Žít s Russelem vyžaduje občas notnou dávku trpělivosti, bohatě se však za ni odmění veselou povahou a oddaností.

Historie 

Parson Russel Terrier byl vyšlechtěn v 19. století devonshirským farářem Jackem Russelem. Ten byl nadšeným lovcem, ale žádný z tehdejších teriérů mu nevyhovoval, vybrané jedince proto pravděpodobně začal křížit s buldoky nebo bígly. Jeho cílem bylo vypěstovat odvážného, energického ale poslušného norníka. Jeho snahy se vyplnily a Russel Terrier se stal oblíbeným psem anglických lovců. Oficiálně byl uznán až v 90. letech minulého století.

Charakteristika plemene: Parson Russel Teriér

FCI-Standard č.: 339   Parson Russell Teriér

Země původu: Velká Británie

Datum publikace oficiálně platného standardu: 13. 10. 2010.

Využití: Robustní a vytrvalý pracovní teriér, specializovaný na práci pod zemí.

Klasifikace dle F.C.I.: Skupina  3 teriéři. Sekce 1  velcí a střední teriéři. S pracovní zkouškou.

Krátký historický přehled

Po mnoho let existoval značný rozpor v kruzích teriérských chovatelů týkající se typu teriéra nazývaného neurčitě „Jack Russell“. Kennel Club obdržel prostřednictvím reverenda Johna Russella žádost od nezanedbatelného počtu stoupenců žádajících odlišení foxteriéra od viktoriánského loveckého parsona. Tento robustní a pracovní typ teriéra byl uznán a bylo mu dáno jméno – Parson Russell Teriér.

Celkový vzhled

Pracovitý, aktivní a obratný pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost.  Celkové ztělesnění harmonie a pružnosti.  Jizvy získané při práci jsou povoleny.

Důležité proporce

Tělesná stavba je dobře vyvážená.  Celková délka od vrcholu plecí po hrbol kosti sedací mírně delší než je kohoutková výška psa. Délka od nosu ke stopu je mírně kratší než délka od stopu k týlnímu hrbolu.

Chování/ Povaha

Původně teriér chovaný na lišku, sebevědomý, energický, veselý pes. Má zvláští schopnost pracovat pod zemí (norovat). Je odvážný a přátelský.

Hlava

Hlava je klínovitá

Mozková partie

Mozkovna: Plochá, středně široká, k očím se postupně zužuje.

Stop: Nevýrazný.

Obličejová partie

Nosní houba: Černá.

Čelisti / zuby:  Čelisti jsou silné a svalnaté. Zuby dobré velikosti a posazeny kolmo do čelisti s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.

Líce: nevýrazné

Oči: Mandlového tvaru, dosti hluboko vsazené, tmavé, s živým a inteligentním výrazem.

Uši: Velikost v poměru k hlavě, ve tvaru písmene V, překlápějí se směrem dopředu, špička ucha musí dosahovat výšky vnějšího koutku oka, ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol mozkovny.  Kůže boltce je střední tloušťky.

KRK

Krk má čisté linie, je svalnatý, dostatečně dlouhý, směrem k plecím se rovnoměrně rozšiřuje a je dobře posazen v plecích.

Tělo

Hřbet: Silný, rovný a pružný.

Bedra: Silná a mírně klenutá.

Hrudník: střední hloubky, nepřesahuje hloubkou úroveň loktů; průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obepnout.  Žebra dobře uložena dozadu, nejsou příliš klenutá.

Ocas

Dříve obvykle kupírován.

Ocas kupírovaný: Délka je ve správném poměru s trupem.  Je silný, ideálně rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený v klidu může být nesen níže.  

Ocas nekupírovaný: Je středně dlouhý a co nejrovnější, doplňuje celkový vzhled psa, je silný u kořene a ke konci se zužující.  Středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený, v klidu může být nesen níže.

Končetiny

Hrudní končetiny

Celkový vzhled: střední šířka mezi předloktími, uložené dobře pod tělem.

Plece: Dlouhé, šikmé, dobře uložené vzad, čistě řezané na kohoutku.

Nadloktí: délka je stejná jako plece a zaúhlné tak, aby nohy byly dobře pod tělem, na linii pod kohoutkem

Lokty: Přiléhají k tělu, volně se pohybují podle boků.

Předloktí: silné a pružné

Přední tlapa: kompaktní s pevnými polštářky, prsty středně klenuté, nikdy ne ploché nebo otevřené, nevtáčí se ani dovnitř ani se nevytáčí ven.

Pánevní končetiny

Celkový vzhled: Silné, svalnaté, s dobrým zaúhlením.

Kolena: Dobře zaúhlená a pohyblivá

Hlezno: dobře vyvinutá

Hlezenní kloub: Nízko postavená.

Zadní nadprstí: Rovnoběžná, dávající dostatek drajvu

Zadní tlapa: jako přední

Chody/ Pohyb

Volný, prostorný chod bez přehánění, krok má být dobré délky, nikdy vázaný nebo vysoce našlapující. Zadní končetiny poskytují dostatek drajvu. Dobře koordinovaný pohyb, přímá akce předních i zadních končetin.

Kůže

Musí být silná a volná.

Osrstění

Srst

Buď hrubá, nebo hladká přirozeně tvrdá, rovná a uzavřená s hustou podsadou. Je odolná počasí. Břicho a spodní část těla osrstěné. Upravená (trimovaná) srst by měla působit přirozeně, nikdy ne ostřihaná.

Barva

Zcela bílá nebo převážně bílá s pálenými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo kořen ocasu ale mírné zbarvení po těle je akceptovatelné.

Velikost

Kohoutková výška 

Psi: Ideálně:    36 cm

Feny: Ideálně: 33 cm

 Nejdůležitější je zachování souladu a vyvážení. Na paměti musí být, že tento teriér byl chovaný na lišku a tak musí být možnost obejmout ho za plecemi průměrně velkýma rukama. Dle těchto zásad je i menší kohoutková výška akceptovatelná.

Vady

Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

Vyřazující vady 

Agresivní nebo přespříliš plaší psi

Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

Pozn.: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.


 

Inzeráty plemene: Parson Russel Teriér