Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Francouzský bílo-černý honič

Inzeráty plemene: Francouzský bílo-černý honič

Popis plemene: Francouzský bílo-černý honič

Povaha plemene

Francouzský honič je vynikající pracovní pes, který se vyznačuje velkým množstvím energie. Je velmi otužilý a zvyklý žít ve smečce. Má velmi milou a laskavou povahu a báječně vychází s dětmi. Snadno se cvičí a je velmi inteligentní. Má vynikající čich a zvučný hlas. Občas však může být poněkud hlučný a potřebuje velké množství pohybu. Může se i velmi dobře uplatnit jako domácí společník. Není ovšem příliš dobrý hlídač a má silné lovecké pudy. Vůči jiným psům se může chovat dominantně až agresivně. S dalšími domácími zvířaty vychází obvykle dobře, musí na ně být ovšem od malička zvyklý.

Popis francouzského honiče

Francouzský honič dorůstá výšky 62 -72 cm a dosahuje váhy 34 - 35 kg. V průměru se dožívá 10 -12 let.  Hlava je poměrně dlouhá s výrazným temenem a malým týlním hrbolem. Čenich je černý s široce otevřenými nozdrami. Oči jsou tmavě hnědé nebo oříškové s výrazným a ostražitým pohledem. Uši má nasazeny poměrně nízko přibližně v úrovni očí a jsou svěšeny podél hlavy. Tělo je přiměřeně dlouhé a dobře osvalené stejně jako končetiny. Ocas je u kořene dosti silný a směrem ke špičce se zužuje, je nošen vztyčený. Srst je krátká, hustá a lesklá. Zbarvení je bílo-černé, bílo-oranžové nebo trikolorní.

Charakteristika plemene: Francouzský bílo-černý honič

Standard FCI č. 220  / 12.01.2009  / F

Francouzský černobílý honič  (CHIEN FRANÇAIS BLANC ET NOIR)

Původ: Francie.

Datum zveřejnění platného standardu: 04.11.2008.

Použití : Smečkový honič pro lov vysoké zvěře.

Klasifikace F.C.I. : Skupina 6  Honiči, barváři a plemena příbuzná. Sekce 1.1 Velcí honiči.   S pracovní zkouškou.

Krátký výtah z historie

Francouzský černobílý honič vpochází z honičů ze Saintonge, ale přece není jeho původ možné prokázat s jistotou : pokud nemá nic společného se psy Svatého Huberta, je pravděpodobně vzdáleně příbuzný s vyhlášenými bílými « greffiers » ze XVI.století. Aktuální typ se objevil ve druhé polovině XIX. století a vykazuje znaky přikřížení poitevina a gaskoňsko-saintongeoiského honiče. Jeho standard byl vypracován v roce 1957. Chovná základna činí aktuálně okolo dvou tisíc jedinců, každý rok je okolo 300/400 nových zápisů. Text z roku 2007 redigoval pan Pierre Astié, předseda Klubu  honebních psů (Club du chien d´ordre) se svým výborem, spolupracoval pan Raymond Triquet.

Celkový vzhled

Je to velký honební pes (parforsní honič, honič pro lov štvanicí),  ušlechtilý, vyvážené tělesné stavby.

Důležité proporce

Čenichová partie spíše delší v poměru k délce mozkovny. Délka těla od předhrudí k sedacímu hrbolu je stejná, jako výška v kohoutku.

Použití/ povaha

Tito psi jsou velice ceněni v četných loveckých smečkách, lovících srnčí zvěř, pro svoje kvality : jemnost nosu, lovecké nasazení, spolehlivost, hlas. Jsou to přátelští psi, milující lidi nedělají problémy v psinci.

Hlava

Je spíše dlouhá, v harmonickém poměru s celkovou tělesnou stavbou, nikdy nesmí být těžká nebo hrubá, ale je výrazná a dobře nesená.

Část mozková

Mozkovna : Je mírně klenutá, spíše užší, nikoli přehnaně úzká. Týlní hrbol je patrný, ne však příliš výrazný, dostačuje však k tomu, aby mozkovna nevypadala příliš plochá. Nadočnicové oblouky mohou být mírně vystupující.

Stop: Je slabě vyznačen.

Část obličejová

Nosní houba :  Černá. Nozdry široce otevřené.

Nosní hřbet : Spíš delší v poměru k délce mozkovny, může být mírně vyklenutý.

Pysky: Jso mírně vyvinuté ; horní pysk překrývá těsně spodní pysk.

Oči : Tmavé, inteligentního a důvěřivého výrazu.

Uši : Jsou nasazené v linii očí, lehce se stáčejí. Pokud jsou nataženy směrem dopředu, dosahují minimálně k začátku nosní houby.

Krk

Je dosti dlouhý a silný, někdy má slabý náznak laloku.

Tělo

Hřbet : spíše delší, ale velmi pevný.

Bedra : Svalnatá, dobře spojená se hřbetem.

Záď : Mírně spáditá.

Hrudník : Je spíše hluboký než široký, dosahuje až k loketnímu kloubu. Žebra jsou dlouhá a spíše plochá, než vyklenutá.

Břicho : Mírně vtažené.

Ocas

Dost silný u kořene, nesený dost vysoko.

Končetiny

Hrudní končetiny

Jsou postavené v ose těla, silné a spíše ploché.

Plece :Dlouhé, suché, šikmé.

Lokty : Přiléhající k tělu.

Předloktí : Rovná.

Nadprstí : Jen velmi mírně šikmo postavené při pohledu z boku.

Tlapky : Jsou spíše delší, suché a velmi odolné.    

Pánevní končetiny

Při pohledu zezadu jsou rovnoběžné.

Stehna : Dlouhá, dostatečně osvalená.

Hlezna :Nízko u země, mohutná, mírně zaúhlená.

Tlapky : Jsou spíše delší, suché a velmi odolné.

Chody

Uvolněný chod. Preferovaný  pohyb: pružný, dlouhý cval.

Kůže

Bílá pod bílou srstí, černá pod černou srstí, někdy se objevují na břiše a na vnitřní straně stehen plotny modravé či světlemodré.

Osrstění    

Srst

Krátká, tvrdá, uzavřená.

Zbarvení

Srst musí být černá a bílá, s černým pláštěm nebo různě velkými plotnami na bílém základě, ve kterém se  též může vyskytovat černé nebo modré stříkání, anebo i pálené. To poslední ovšem pouze na nohou. Znaky pálení, které je světlé, jsou rozloženy takto: skvrna nad každým okem, na lících, pod očima, pod ušima, u kořene ocasu. « Srnčí znak » na stehně se vyskytuje dost často.

Výška

Kohoutková výška   

Psi : 65 – 72 cm

Feny :62 – 68 cm

S tolerancí +-1 cm.

Chyby

všechny odchylky od znění tohoto standardu musí být považovány za chyby a musí být penalizovány podle stupně jejich závažnosti a jejich vlivu na zdraví a pohodu psa.

Hrubé vady

Všechny znaky přítomnosti anglické krve na hlavě (příliš objemná mozkovna, krátká morda s nedostatečně hranatým zakončením při bočním pohledu).

Značná depigmentace.

Předkus, podkus.

Příliš světlé oči.

Uši krátké a ploché.

Velký lalok.

Líce černě zbarvené, černá dosahuje až na pysky.

Vylučující vady

Pes bázlivý nebo agresivní.

Slabé končetiny.

Velmi špatné zaúhlení.

Kulaté tlapky.

Tříbarevné zbarvení

Všichni jedinci, na kterých bude patrná porucha psychiky nebo chování, budou vyloučeni.

Pozn. : Všichni psi musí mít obě normálně vyvinutá varlata kompletně sestouplá v šourku.

 

Inzeráty plemene: Francouzský bílo-černý honič