Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Dánská doga

Inzeráty plemene: Dánská doga

Popis plemene: Dánská doga

Dánská doga (Broholmer)

Historie

Standard uvádí: Jak již sám název napovídá, pochází plemeno z Dánska. Psi podobného typu jsou známi již od středověku, kdy byli využíváni k lovu (vysoké). Později se používali převážně jako hlídací psi ve velkých statcích a panstvích. Na konci 18. století začali být chováni čistokrevně a jejich počet rostl díky královskému myslivci Sehestedu of Broholm, podle něhož získalo plemeno svůj název. Po druhé světové válce tito psi téměř vyhynuli, ale kolem roku 1975 začala plemeno znovu oživovat skupina nadšených chovatelů (později organizovaných v organizaci „Společnost pro rekonstrukci plemene Broholmer“) za podpory dánského kynologického svazu DKK (Dansk Kennel Klubben). Standard byl vytvořen v Kodani v roce 1866. Oficiálně bylo toto plemeno uznáno až v roce 1982 a to pod názvem Broholmer. Jedná se o ve světe málopočetné plemeno, což je dáno i tím, že vývoz jedinců tohoto plemene z Dánska je i v současné době hlídaný státem a smí být vyvezeno maximálně 10 % štěňat.

Povaha a využití

Jedná se o klidného psa dobrého temperamentu. Je přátelský, ale ostražitý. Projevuje velké sebevědomí, je si vědom své převahy nad protivníkem. Dokáže být tvrdohlavý, takže potřebuje řádnou socializaci a důslednou výchovu už od štěněte. Je to pes naprosto oddaný svému pánovi, k cizím je rezervovaný. Využívá se jako společenský a hlídací pes

Vzhled

Velký pes typu mastifa, obdélníkového formátu, silné stavby těla, s prostorným pohybem vyjadřujícím sílu. Jeho vzhled je charakteristický mohutnými silnými hrudními končetinami. Hlava je mohutná a široká, krk robustní s přiměřenou volnou kůží, hrudník je široký a hluboký. V klidu je hlava nesena spíše nízko a jakoby shrbeně a ocas visí dolů; v klidu je jen mírně zahnutý jako šavle. Při pohybu je ocas nesen výš, ale nikdy nesahá nad hřbetní linii. Je-li vzbuzena pozornost psa, nebo je-li pes vzrušený, je hlava nesena výš a ocas stoupá nad vodorovnou linii. Srst je krátká a hladce přiléhající se silnou podsadou. Barva: žlutá s černou maskou. Zlatočervená. Černá. Bílé znaky na hrudi, tlapách a špičce ocasu jsou přípustné.Výška v kohoutku a hmotnost: Psi: cca 75 cm, hmotnost 50 až 70 kg, Feny: cca 70 cm, hmotnost 40 až 60 kg


 

Péče


Vzhledem ke krátké srsti a oddanosti, není toto plemeno určeno pouze pro venkovní odchov. Miluje teplo, samozřejmostí je dostatek pohybu a podávání kloubní výživy.

Charakteristika plemene: Dánská doga

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Standard č. 315 / 26.06.2000 /E             Dánská doga - Broholmer

Země původu: Dánsko

Datum publikaze platnéhostandardu: 26.06.2000.

Využití: Společenský pes, hlídací pes

Klasifikace dle FCI: Skupina 2  Pinčové a knírači, molossové a švýcarští salašničtí a horští psi. Sekce 2.1 - molossové, typu mastifa. Bez zkoušek z výkonu.

Stručný historický přehled

Psi podobající se typem tomuto plemeni jsou známi již od středověku, kdy se používali k lovu (vysoké). Později se používali převážně jako hlídací psi ve velkých statcích a panstvích. Na konci 18. století začali být tito psi chováni čistokrevně a jejich počet rostl díky královskému myslivci Sehestedu of Broholm, podle něhož získalo toto plemeno svůj název. Po druhé světové válce plemeno téměř vyhynulo, ale kolem roku 1975 začala toto plemeno znovu oživovat skupina nadšených chovatelů (později organizovaných v organizaci »Společnost pro rekonstrukci plemene Broholmer«) za podpory dánského kynologického svazu DKK (Dansk Kennel Klubben).

Celkový vzhled

Velký pes typu mastila, obdélníkového formátu, silné stavby těla, s prostorným pohybem vyjadřujícím sílu.    Jeho vzhled je charakteristický mohutnými silnými hrudními končetinami. Hlava je mohutná a široká, krk robustní s přiměřenou volnou kůží, hrudník je široký a hluboký. V klidu je hlava nesena spíše nízko a jakoby shrbeně a ocas visí dolů; v klidu je jen mírně zahnutý jako šavle. Při pohybu je ocas nesen výš, ale nikdy nesahá nad hřbetní linii. Je-li vzbuzena pozornost psa, nebo je-li pes vzrušený, je hlava nesena výš a ocas stoupá nad vodorovnou linii.

Důležité proporce

mozkovna a tlama jsou stejné délky.

Chování/ temperament

klidný, dobrého temperamentu, přátelský, ale ostražitý. Musí projevovat velké sebevědomí.

Hlava

Poměrně velká a široká, působí dojmem mohutnosti a velké váhy.

Lebeční část

Mozkovna: široká a spíše plochá.  Horní linie mozkovny probíhá rovnoběžně s horní linií tlamy a je posazena poněkud výš.

Stop: nepříliš výrazný.

Obličejová část

Čenich: plný a černý.

Tlama: mohutná; vzhledem k celkovému dojmu těžké hlavy vypadá spíše jako krátká. Horní a dolní čelist jsou stejné délky.

Pysky: visící, ale ne přehnaně.

Čelisti / zuby: silné čelisti s dobře vyvinutými svaly. nůžkový nebo klešťový skus.

Oči: kulaté, ne příliš velké. Barva od světle po tmavě jantarovou. Výraz musí vyjadřovat velké sebevědomí.

UŠI: středně velké, nasazené spíše vysoko. Neseny zavěšené a těsně přiléhající k lícím.

Krk

velmi silný a svalnatý s přiměřenou (ale ne přehnanou) volnou kůží na hrdle.

Trup

Horní linie

rovná

Kohoutek: silný a dobře patrný.

Hřbet: poměrně dlouhý

Záď: středně dlouhá, poněkud skloněná

Hrudník: silný a hluboký, s dobře vyvinutým předhrudím.

Ocas

Nasazen poměrně nízko, u kořene široký. Je nesen svěšený a nemá vlajku ani třásně. Při pohybu je ocas nesen do vodorovné polohy; přednost se dává psům, kteří ocas nenesou výš. Ocas by nikdy neměl být nesen nad hřbetem ani zatočený.

Končetiny

Hrudní končetiny

silné, rovné a mohutné, s dobře osvaleným nadloktím a ramenem. Délka a zaúhlení kostí by měly umožňovat volný pohyb s dobrým dosahem při kroku i klusu.

Nadloktí:  velmi svalnaté

Lokty: za pohybu dobře přiléhají k trupu.

Předloktí: rovné a silné.

Nadprstí: nepříliš dlouhé.

Tlapy hrudních končetin: kulaté a uzavřené.

Pánevní končetiny

silné a svalnaté pánevní končetiny s odpovídajícím úhlením, jež jim dává potřebnou sílu v pohybu. Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné a rovnoběžné.

Stehna:  silná a svalnatá.

Zadní nadprstí: nepříliš dlouhé.

Tlapy pánevních končetin: pevné stejně jako tlapy hrudních končetin.

Pohyb

vyvážený a "nahrbený". Přirozeným pohybem je krok a klus.

Kůže

dobře pigmentovaná a silná; celkově bohatá a volnější zvláště na hrdle.

Osrstění

Srst

krátká a hladce přiléhající se silnou podsadou.

Barva

žlutá s černou maskou. Zlatočervená.  Černá. Bílé znaky na hrudi, tlapách a špičce ocasu jsou přípustné.

Velikost a hmotnost

Výška v kohoutku

Psi: cca 75 cm

Feny: cca 70 cm

Hmotnost

psi: 50 až 70 kg

feny: 40 až 60 kg

Vady

Všechny odchylky od výše uvedených bodů musí být hodnoceny jako vady a závažnost hodnocení vady musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.

Nedostatečná substance, předhrudí a hloubka hrudníku

Příliš lehká a elegantní hlava a trup

Příliš vyznačený stop; tlama příliš lehká; koutky pysků příliš visící.

Uši příliš velké nebo příliš malé. Uši složené do růže.

Ocas nasazen příliš vysoko nebo příliš nízko. Ocas zahnutý jako hák nebo zatočený.

Dlouhé a slabé nadprstí; rozevřené tlapy

Kravský postoj

Pohyb příliš elegantní

Třásně / vlajka na zádi, zadní straně stehen a na ocasu

Diskvalifikující vady

Čtvercový formát, naprostý nedostatek substance.

Čenich jiný než černý

Podkus nebo předkus

Oči různých barev

Vzpřímené uši

Zatočený ocas

Osrstění: chybné barvy; dlouhá srst

Nervózní povaha, povaha ostrá nebo agresivní

Pozn.: všichni psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata plně spuštěná v šourku.

 

Inzeráty plemene: Dánská doga