Inzerce psů, psí inzerce
Přihlášení / Registrace

Československý vlčák

Inzeráty plemene: Československý vlčák

Popis plemene: Československý vlčák

Československý vlčák je temperamentní, vytrvalý a aktivní pes milující pohyb. Je odvážný, neohrožený a po svém původci vlkovi si uchoval nejen bystré smysly, skvělý orientační smysl a výborný čich, ale také sklon k nedůvěřivosti. Československý vlčák je přizpůsoben k životu ve všech povětrnostních podmínkách, nevadí mu horko, zima ani vlhko. Je proto vhodnější ho chovat venku, nejlépe s velkým výběhem. Svému páníčkovi je československý vlčák bezmezně oddaný, je učenlivý, ale výchova vyžaduje zkušenosti a trpělivost. Téměř neštěká, projevuje se vytím, případně kňučením.

Charakteristika plemene: Československý vlčák

Země původu: bývalé Československo

Patronát: Slovenská republika

Použití: Pracovní pes

Klasifikace F.C.I.: Skupina 1 – Psi ovčáci a honáčtí. Sekce 1 – Ovčáci s pracovní zkouškou

Krátký historický přehled

V roce 1955 se v tehdejší ČSSR uskutečnil biologický pokus, křížení německého ovčáka a karpatského vlka. Pokus potvrdil, že je možné odchovat potomky jak ze spojení psa a vlčice, tak i ze spojení vlka a feny. Převážná většina kříženců měla genetické předpoklady pro další šlechtění. V roce 1965, po ukončení pokusů, byl zpracován projekt k vyšlechtění nového plemene psů, kteří by spojovali použitelné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnostmi psa. V roce 1982 byl československý vlčák uznán tehdejším Federálním výborem chovatelských svazů ČSSR jako národní plemeno.

Celkový vzhled

Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce. Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

Důležité proporce

Délka těla : Výška v kohoutku = 10:9

Délka tlamy : Délka mozkové oblasti = 1:1,5

Povaha a charakter

Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující, neohrožený a odvážný. Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost. Odolný vůči povětrnostním vlivům. Všestranně upotřebitelný.

Hlava

Souměrná, dobře osvalená, při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín. Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozkovna

Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté. Čelní brázda není výrazná. Týlní hrbolek je dobře patrný.

Mírný stop.

Lícní část:

Nos: Oválný, černý.

Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.

Pysky: Pevně přiléhající, koutky uzavřené. Okraje pysků jsou černé.

Čelisti/zuby: Čelisti silné a souměrné. Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky. Nůžkový nebo klešťový skus, 42 zuby odpovídající zubnímu vzorci. Pravidelná linie skusu.

Líce: Suché, dostatečně osvalené, výrazně nevystupují.

Oči: Úzké, šikmé, jantarově zbarvené. Dobře přiléhající víčka.

Uši: Stojaté, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku); zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii. Kolmice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk

Suchý, dobře osvalený, v klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů. Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.

Trup

Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu, mírně skloněná.

Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný, přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.

Hřbet: Pevný, rovný.

Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.

Záď: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.

Hrudník: Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru se zúžením k hrudní kosti. Hloubka hrudi nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá kloub ramenní. Spodní linie a břicho: Břicho pevné a vtažené. Slabiny lehce vpadlé.

Ocas

Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů. Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

Končetiny

Hrudní končetiny:

Hrudní končetiny jsou rovné, pevné, suché, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.

Plece: Lopatka je uložená víc v přední části trupu, dobře osvalená. S horizontální rovinou svírá úhel okolo 65 stupňů.

Rameno: Silně osvalené; s lopatkou svírá úhel mezi 120 -130 stupni.

Loket: Dobře přiléhá k hrudníku a nevybočuje z linie trupu. Výrazný, dobře pohyblivý. Kost pažní s kostí vřetenní svírá úhel okolo 150 stupňů.

Předloktí: Dlouhé, suché a rovné. Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky psa v kohoutku.

Zápěstní kloub: Pevný, dobře pohyblivý.

Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů. Při pohybu lehce péruje.

Tlapy hrudních končetin: Velké; mírně ven vybočené, delší klenuté prsty a silné tmavé drápy. Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny

Silné. Končetiny rovnoběžně postavené. Kolmice spuštěná od sedacích hrbolů probíhá středem hlezenního kloubu. Vlčí paspárky jsou nežádoucí a musí se odstranit.

Stehno: Dlouhé, dobře osvalené; stehenní kost s pánví svírá úhel okolo 80 stupňů. Kyčelní kloub je pevný a dobře pohyblivý.

Koleno: Silné, dobře pohyblivé.

Bérec: Dlouhý, suchý, dobře osvalený; s nártem svírá úhel okolo 130 stupňů.

Hlezenní kloub: Suchý, pevný, dobře pohyblivý.

Nárt: Dlouhý, suchý, směřuje téměř kolmo k zemi.

Tlapy pánevních končetin: Delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy. Výrazné polštářky.

Mechanika pohybu

Harmonický, lehký, prostorný klus, kdy končetiny kmitají co nejníže nad zemí. Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy. V kroku mimochod.

Kůže

Elastická, pevná, bez vrásek; nepigmentovaná.

Srst

Vlastnosti srsti: Rovná, uzavřená. Zimní a letní srst je značně rozdílná. V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla. Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, vnitřní část ucha a meziprstí. Krk je dobře osrstěný.

Barva srsti: Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou. Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi. Přípustné je tmavošedé zabarvení s maskou.

Výška a váha

Kohoutková výška

Psi nejméně 65 cm

Feny nejméně 60 cm

Hmotnost

Psi nejméně 26 kg

Feny nejméně 20 kg

Vady

Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů by se měla považovat za vadu, jejíž hodnocení musí být ve správném poměru se závažností odchylky.

těžká nebo lehká hlava

ploché čelo

jestliže chybí 2 P1 (premoláry 1) nebo oba M3 (moláry 3), nehodnotí se to jako vada. Jestliže chybí současně 2 P1 a 1 M3 nebo 2 M3 a 1 P1, hodnotí se to jako vada

tmavohnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí

hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši

vysoko nesený krk v klidu, nízko nesený krk v postoji

nevýrazný kohoutek

netypická horní linie

dlouhá záď

dlouhý, nízko nasazený a nesprávně nesený ocas

nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin

měkké nadprstí

nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin; nedostatečné osvalení

nevýrazná maska

krátký krok a vlnitý pohyb

Vylučující vady

nesouhlas v proporcích

vady povahy

netypická hlava

neúplný chrup (jiné než ty, které byly popsány v odstavci Vady); chybné uložení špičáků ve spodní čelisti

netypický tvar a uložení oka

netypické postavení ucha a netypický tvar ucha

lalok

velký sklon zádě

netypický hrudník

ocas netypický v nasazení a nesení

chybný postoj a netypické hrudní končetiny

otevřená srst a netypická srst

jiná než standardní barva

uvolněné vazy

netypický pohyb

Pozn.: Psi musí mít dvě zřetelně normální varlata úplně sestouplá do šourku.

 

Inzeráty plemene: Československý vlčák